prof. Piotr Płoszajski
Szkoła Główna Handlowa

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania, a także współtwórca Digital University w Szkole Głównej Handlowej. Jest założycielem oraz przewodniczącym Rady Polsko-Japońskiego Centrum Zarządzania SGH. Wykładowca i speaker na kilkudziesięciu uniwersytetach i centrach badawczych w Europie, USA, Japonii, Indiach i Nowej Zelandii. Na swoim koncie ma już ponad 220 publikacji, w tym również pozycje anglojęzyczne. Na co dzień zajmuje się nową gospodarką oraz wpływem technologii na modele biznesowe. Jest współautorem szeregu pionierskich badań międzynarodowych dotyczących nowej przedsiębiorczości, zarządzania wiedzą, innowacyjności i tacit knowledge. Głównym obszarem wykładów są „strategie zarządzania na krawędzi chaosu“, a w szczególności problemy hiper konkurencji i nowego klienta w gospodarce sieciowej. Specjalizuje się w analizowaniu zjawisk społecznych, gospodarczych i organizacyjnych w dzisiejszym otoczeniu biznesu. Szczególną uwagę poświęca najnowszym technologiom, które mają wpływ na kształtowanie innowacyjnych modeli biznesowych.