Mateusz Amroziński
Specjalista ds. Nowych Projektów w FANUC Polska.

Absolwent kierunku Mechatronika Politechniki Wrocławskiej (Wydział Mechaniczny). Pracę dla FANUC Polska rozpoczął w czerwcu 2012 r. Przez pierwsze dwa lata zajmował się serwisem oraz przeglądami okresowymi robotów, jako inżynier serwisu, by w 2014 r. rozpocząć pracę w Dziale Technicznym FANUC. Zajmował się technicznym wsparciem sprzedaży.
Główną misją wsparcia były przede wszystkim: dobór i weryfikacji technicznych rozwiązań oferowanych klientom, przeprowadzanie testów zrobotyzowanych narzędzi programowych i sprzętowych oraz wspieranie techniczne, zarówno poprzez specjalistyczne szkolenia w centrum Fanuc Polska, jak i pomoc na miejscu w zakładach produkcyjnych.
Od 2016 r. zaangażowany również w działania handlowe oraz Product Introduction, opierające się głównie na prezentacjach (teoretycznych i praktycznych) możliwości robotów FANUC, przybliżaniu idei ich stosowania oraz najnowszych trendów robotyki w dzisiejszym przemyśle.